REFERENCE

Výběr realizovaných projektů

 • Kořenová čistírna důlních vod, Mariánské Radčice, 2020 – výsadba mokřadní vegetace, výsadba zeleně, zpevnění svahů geotextilií
 • Jinočanský potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Litovicko-Šárecký potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Loděnice na Úhlavě, Přeštice, 2019 – sanace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Motolský potok    Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Nádrž Bílá Voda , město Chodov, 2019 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, zpevnění vstupu do vody
 • Rybník Lipiny, Praha, 2019 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Rybník Terezka, Praha, 2019  – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Botič, Praha, 2019  – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Brusnice, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Rokytka, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • DUN Holyně, Praha, 2018 – aplikace plovoucích ostrovů
 • Obecní alej, Lhotka, 2018  – výsadba stromů
 • Retenční nádrž Homolka, Praha, 2018 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Říčanský potok, Praha, 2018 – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní nádrž Lipiny, Praha, 2018 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Rybník Zahrádky, Praha, 2017 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok v Sedlci, Praha, 2017 – výsadba mokřadní vegetace
 • ZOO Praha, Praha, 2017 – revitalizace břehové zóny, výsadba mokřadní vegetace
 • Stromovka, Praha, 2016 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Nebřenice, Praha, 2014 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, tvorba mokřadu
 • Haltýř, Drahenice, 2013 – zpevněný vjezd, revitalizace vodního toku, výsadba stromů
 • Kyjský rybník, Praha, 2010 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Park Meandr Ohře, Karlovy Vary, 2010 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, aplikace plovoucích ostrovů
 • Hamerský rybník, Praha, 2010 – tvorba mokřadu
 • Kejřův mlýn, Praha, 2009 – výsadba mokřadní vegetace
 • Košinský potok, Praha, 2009 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Slivenecký rybník, Praha, 2009 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • ZOO Praha, Praha, 2009 – revitalizace původního mlýnského náhonu
 • Královská obora Stromovka, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace
 • Libocký potok, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Nádrž Jablonná, Průhonice, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Počernický potok, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Práčský rybník, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace, aplikace plovoucích ostrovů
 • Retenční nádrž Košík, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Retenční nádrž Stodůlky, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní nádrž Černý Most, Praha, 2008 – tvorba rákosového mokřadu
 • Vodní nádrž Džbán, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Rokytka, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace
 • Krutecký potok, Praha, 2007 – výsadba mokřadní vegetace