REFERENCE

Další realizované projekty:

 • Botanická zahrada Praha, Praha, 2023 – kamenné břehy nového jezírka, výsadba mokřadních rostlin
 • Vodní nádrž Letná, Praha, 2023 – osázení břehů pomocí vegetačních rohoží
 • Mercandinovy sady, Klatovy, 2023 – výsadba mokřadních rostlin
 • Proboštovský rybník, Proboštov, 2023 – výsadba mokřadních rostlin
 • Náplavka Ohře, Karlovy Vary, 2022 – zpevnění břehů kamennými válci, výsadba mokřadní vegetace
 • Čistírna odpadních vod, Štáblovice, 2022 – osázení kořenového pole revitalizované čistírny odpadních vod
 • Rybník Velké Přílepy, 2022 – výsadba mokřadních rostlin
 • Plovoucí ostrov, Kunratice, 2021 – instalace plovoucího ostrovu
 • Rybník Pod Hurou, Ostrava-Výškovice, 2021 – výsadba mokřadních rostlin
 • Rybník Pazderna, Tuchoměřice, 2021 – výsadba mokřadních rostlin, instalace plovoucího ostrovu
 • Kořenová čistírna důlních vod, Mariánské Radčice, 2020 – výsadba vegetace, zpevnění svahů geotextilií
 • Jinočanský potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Litovicko-Šárecký potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Loděnice na Úhlavě, Přeštice, 2019 – sanace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Motolský potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Nádrž Bílá Voda , město Chodov, 2019 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, zpevnění vstupu do vody
 • Rybník Terezka, Praha, 2019  – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Botič, Praha, 2019  – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Brusnice, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Rokytka, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • DUN Holyně, Praha, 2018 – aplikace plovoucích ostrovů
 • Obecní alej, Lhotka, 2018  – výsadba stromů
 • Retenční nádrž Homolka, Praha, 2018 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Říčanský potok, Praha, 2018 – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní nádrž Lipiny, Praha, 2018 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Rybník Zahrádky, Praha, 2017 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok v Sedlci, Praha, 2017 – výsadba mokřadní vegetace
 • ZOO Praha, Praha, 2017 – revitalizace břehové zóny, výsadba mokřadní vegetace
 • Stromovka, Praha, 2016 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Nebřenice, Praha, 2014 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, tvorba mokřadu
 • Haltýř, Drahenice, 2013 – zpevněný vjezd, revitalizace vodního toku, výsadba stromů
 • Kyjský rybník, Praha, 2010 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Park Meandr Ohře, Karlovy Vary, 2010 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, aplikace plovoucích ostrovů
 • Hamerský rybník, Praha, 2010 – tvorba mokřadu
 • Kejřův mlýn, Praha, 2009 – výsadba mokřadní vegetace
 • Košinský potok, Praha, 2009 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Slivenecký rybník, Praha, 2009 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • ZOO Praha, Praha, 2009 – revitalizace původního mlýnského náhonu
 • Stromovka, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace
 • Libocký potok, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Počernický potok, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Práčský rybník, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace, aplikace plovoucích ostrovů
 • Retenční nádrž Košík, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Retenční nádrž Stodůlky, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní nádrž Černý Most, Praha, 2008 – tvorba rákosového mokřadu
 • Vodní nádrž Džbán, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Rokytka, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace
 • Krutecký potok, Praha, 2007 – výsadba mokřadní vegetace