Břehové stabilizační systémy

Břehové stabilizační systémy

Technologie ke zpevňování břehů a svahů, při kterých se využívá kombinace biotechnických a biologických prvků. Tato přírodě blízká řešení umožňují skloubit technické požadavky spolu s přirozeným fungováním ekosystému. Nezanedbatelným bonusem je okamžitý estetický efekt ozelenění.

 
  • Využití v náročných a nepřístupných lokalitách
  • Návrhy dle specifických potřeb projektu
  • Propustnost pro vodu, prostupnost pro drobné organismy
  • Podpora přirozených ekologických funkcí stanoviště
  • Řešení blízká přírodě
  • Sadební schémata na míru
  • Kvalitní sadební materiál z vlastní pěstírny
  • Bezúdržbový systém
   

Rádi s Vámi Váš projekt zkonzultujeme.

 

KONTAKTY

 Kamenné válce a matrace

Účinné stabilizační prvky vhodné zejména do exponovaných stanovišť, jako jsou namáhané části koryt vodních toků, příkré břehy či jiná místa ohrožená vodní erozí a abrazí.  Jedná se o alternativu gabionů, která nabízí lepší tvarovou přizpůsobivost terénu, úsporu materiálu a zároveň snižuje riziko zranění živočichů.

VÍCEVegetační rohože

Rohož z kokosových vláken osázená mokřadními rostlinami plní funkci okamžitého ozelenění a zároveň zpevňuje břehovou zónu. V kombinaci s kamennými válci je efektivním řešením pro stabilizaci namáhaných břehů.

VÍCE


Vegetační válce

Vegetační válce ze slisovaných kokosových vláken  jsou obdobou vegetačních rohoží. Jejich aplikace je vhodná zejména do nepříliš exponovaných lokalit nebo pro rychlé ozelenění stanoviště. Mohou se dodávat již se zapěstovanými rostlinami nebo se osazují přímo na místě.

VÍCEVýsadba mokřadních rostlin

Mokřadní rostliny jsou důležitou součástí akvatických ekosystémů a významným prvkem pro zlepšení přirozených biologických funkcí ve stojatých i tekoucích vodách. Fungují také jako estetický prvek ve veřejných prostranstvích. Při výsadbách vybíráme z širokého sortimentu travin, rákosin i barevně kvetoucích mokřadních trvalek včetně léčivých či medonosných druhů z vlastní pěstírny.

VÍCE