Břehové stabilizační systémy

Břehové stabilizační systémy

Technologie ke zpevňování břehů a svahů, při kterých se využívá kombinace biotechnických a biologických prvků. Tato přírodě blízká řešení umožňují skloubit technické požadavky spolu s přirozeným fungováním ekosystému. Nezanedbatelným bonusem je okamžitý estetický efekt ozelenění.

  • Využití v náročných a nepřístupných lokalitách
  • Návrhy dle specifických potřeb projektu
  • Propustnost pro vodu, prostupnost pro drobné organismy
  • Podpora přirozených ekologických funkcí stanoviště
  • Řešení blízká přírodě
  • Sadební schémata na míru
  • Kvalitní sadební materiál z vlastní pěstírny
  • Bezúdržbový systém
   

Rádi s Vámi Váš projekt zkonzultujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

   Kamenné válce a matrace

Účinné stabilizační prvky vhodné zejména do exponovaných stanovišť, jako jsou namáhané části koryt vodních toků, příkré břehy či jiná místa ohrožená vodní erozí a abrazí.  Jedná se o alternativu gabionů, která nabízí lepší tvarovou přizpůsobivost terénu, úsporu materiálu a zároveň snižuje riziko zranění živočichů.

VÍCEVegetační rohože

Rohož z kokosových vláken osázená mokřadními rostlinami plní funkci okamžitého ozelenění a zároveň zpevňuje břehovou zónu. V kombinaci s kamennými válci je efektivním řešením pro stabilizaci namáhaných břehů.

VÍCE

 Výsadba mokřadních rostlin

Mokřadní rostliny jsou důležitou součástí akvatických ekosystémů a významným prvkem pro zlepšení přirozených biologických funkcí ve stojatých i tekoucích vodách. Fungují také jako estetický prvek ve veřejných prostranstvích. Při výsadbách vybíráme z širokého sortimentu travin, rákosin i barevně kvetoucích mokřadních trvalek včetně léčivých či medonosných druhů z vlastní pěstírny.

VÍCE