REFERENCE

Jezírko Botanická zahrada Praha

Jezírko Botanická zahrada Praha

Projekt: Dokončení výstavby jezírka, úpravy břehů a výsadba vegetace

Lokalita: Botanická zahrada v Praze

Realizace: 2023

Řešení: Dokončení a úpravy jezírka u nově zbudovaného návštěvnického centra Botanické zahrady v Praze-Troji v roce 2023. Břehy z kamenných válců a jednotlivých

VÍCE
Náplavka Karlovy Vary

Náplavka Karlovy Vary

Projekt: Stabilizace břehů náplavky Ohře

Lokalita: Karlovy Vary

Realizace: 2022

Řešení: Úpravy břehů na několika místech náplavky na řece Ohři u loděnice v Karlových Varech. Výstavba opevnění kamennými válci podél nově zbudovaných schodů a výpustí. Osázení břehů vegetačními rohožemi

VÍCE
Rybník Zahrádky Praha

Rybník Zahrádky Praha

Projekt: Úpravy břehů a výsadba mokřadní vegetace

Lokalita: Praha-Vysočany

Realizace: 2021

Řešení: Úpravy břehů nové vodní plochy v bývalé zahrádkářské kolonii. Aplikace vegetačních rohoží a výsadeb jednotlivých rostlin do rybníka Zahrádky a několika okolních tůní.

VÍCE
Kořenová čistírna Mariánské Radčice

Kořenová čistírna Mariánské Radčice

Projekt: Kořenová čistírna důlních vod

Lokalita: Mariánské Radčice

Realizace: 2020

Řešení: Velkoplošné výsadby mokřadních rostlin do jednotlivých částí kořenové čistírny. Pokládka kokosových geotextilií na zpevnění svahů podél nádrží. Výsadby dřevin a keřů, založení travního porostu. Jedná

VÍCE
Loděnice na Úhlavě

Loděnice na Úhlavě

Projekt: Sanace břehové části v areálu loděnice KČT

Lokalita: Přeštice

Realizace: 2019

Řešení:  Náhrada nefunkčního břehového opevnění pomocí kamenných válců, vegetačních rohoží a výsadby jednotlivých mokřadních rostlin. Výsledkem je zabezpečený břeh nepodléhající vymílání vodou se zapojeným břehovým porostem.

VÍCE
Nádrž Bílá Voda

Nádrž Bílá Voda

Projekt: Zabezpečení břehů a řešení vstupu do vody v nádrži Bílá Voda

Lokalita: Město Chodov

Realizace: 2018

Řešení: Stabilizace břehů části nádrže Bílá Voda pomocí kamenných válců a vegetačních rohoží. Vytvoření speciálního vstupu do koupací zóny z kamenných válců.

VÍCE
Výsadby Říčanský potok

Výsadby Říčanský potok

Projekt: Výsadba mokřadní vegetace na Říčanském potoce

Lokalita: Praha – Dubeč

Realizace: 2018

Řešení: Osázení stávajícího kamenného opevnění břehů potoka jednotlivými mokřadními rostlinami. Hlavním přínosem je rychlé ozelenění a zabránění rozrůstání ruderálních druhů, tedy zvýšení biologické i estetické hodnoty lokality.

VÍCE
Park Stromovka

Park Stromovka

Projekt: Osázení břehů vodních ploch ve Stromovce

Lokalita: Královská obora Stromovka v Praze

Realizace: 2016

Řešení: Osázení břehů nově vytvořených vodních ploch vegetačními rohožemi s různorodou směsí mokřadních rostlin pro zlepšení ekologických funkcí a zvýšení estetického dojmu pro

VÍCE
Mokřad Nebřenice

Mokřad Nebřenice

Projekt: Zabezpečení břehů a tvorba mokřadu

Lokalita: Praha – Nebřenice

Realizace: 2014

Řešení: Zpevnění a osázení břehů malé vodní nádrže pomocí vegetačních rohoží. Výsadba jednotlivých vlhkomilných rostlin napomohla k vytvoření mokřadu.

VÍCE
Výsadby Hamerský rybník

Výsadby Hamerský rybník

Projekt: Realizace litorálních porostů

Lokalita: Praha – Záběhlice

Realizace: 2010

Řešení: Vytvoření zarostlé břehové zóny v části Hamerského rybníka pomocí vegetačních rohoží. Výsledkem je zvýšení biologické i estetické hodnoty lokality.

VÍCE
ZOO Praha

ZOO Praha

Projekt: Revitalizace říčního koryta

Lokalita: ZOO Praha

Realizace: 2009

Řešení: Odbahnění části koryta starého mlýnského náhonu a vytvoření meandrů. Zpevnění břehů kamennými válci a předpěstovanými vegetačními válci a rohožemi.

VÍCE
Retenční nádrž Košík

Retenční nádrž Košík

Projekt: Zpevnění a ozelenění břehů retenční nádrže Košík

Lokalita: Praha – Chodov

Realizace: 2008

Řešení: Oprava a stabilizace vysoce erodovaných břehů nádrže pomocí kamenných válců a vegetačních rohoží.

VÍCE

Další realizované projekty:

 • Botanická zahrada Praha, Praha, 2023 – kamenné břehy nového jezírka, výsadba mokřadních rostlin
 • Vodní nádrž Letná, Praha, 2023 – osázení břehů pomocí vegetačních rohoží
 • Mercandinovy sady, Klatovy, 2023 – výsadba mokřadních rostlin
 • Proboštovský rybník, Proboštov, 2023 – výsadba mokřadních rostlin
 • Náplavka Ohře, Karlovy Vary, 2022 – zpevnění břehů kamennými válci, výsadba mokřadní vegetace
 • Čistírna odpadních vod, Štáblovice, 2022 – osázení kořenového pole revitalizované čistírny odpadních vod
 • Rybník Velké Přílepy, 2022 – výsadba mokřadních rostlin
 • Plovoucí ostrov, Kunratice, 2021 – instalace plovoucího ostrovu
 • Rybník Pod Hurou, Ostrava-Výškovice, 2021 – výsadba mokřadních rostlin
 • Rybník Pazderna, Tuchoměřice, 2021 – výsadba mokřadních rostlin, instalace plovoucího ostrovu
 • Kořenová čistírna důlních vod, Mariánské Radčice, 2020 – výsadba vegetace, zpevnění svahů geotextilií
 • Jinočanský potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Litovicko-Šárecký potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Loděnice na Úhlavě, Přeštice, 2019 – sanace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Motolský potok, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Nádrž Bílá Voda , město Chodov, 2019 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, zpevnění vstupu do vody
 • Rybník Terezka, Praha, 2019  – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Botič, Praha, 2019  – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Brusnice, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Rokytka, Praha, 2019 – výsadba mokřadní vegetace
 • DUN Holyně, Praha, 2018 – aplikace plovoucích ostrovů
 • Obecní alej, Lhotka, 2018  – výsadba stromů
 • Retenční nádrž Homolka, Praha, 2018 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Říčanský potok, Praha, 2018 – výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní nádrž Lipiny, Praha, 2018 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Rybník Zahrádky, Praha, 2017 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok v Sedlci, Praha, 2017 – výsadba mokřadní vegetace
 • ZOO Praha, Praha, 2017 – revitalizace břehové zóny, výsadba mokřadní vegetace
 • Stromovka, Praha, 2016 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Nebřenice, Praha, 2014 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, tvorba mokřadu
 • Haltýř, Drahenice, 2013 – zpevněný vjezd, revitalizace vodního toku, výsadba stromů
 • Kyjský rybník, Praha, 2010 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Park Meandr Ohře, Karlovy Vary, 2010 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace, aplikace plovoucích ostrovů
 • Hamerský rybník, Praha, 2010 – tvorba mokřadu
 • Kejřův mlýn, Praha, 2009 – výsadba mokřadní vegetace
 • Košinský potok, Praha, 2009 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Slivenecký rybník, Praha, 2009 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • ZOO Praha, Praha, 2009 – revitalizace původního mlýnského náhonu
 • Stromovka, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace
 • Libocký potok, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Počernický potok, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Práčský rybník, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace, aplikace plovoucích ostrovů
 • Retenční nádrž Košík, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Retenční nádrž Stodůlky, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní nádrž Černý Most, Praha, 2008 – tvorba rákosového mokřadu
 • Vodní nádrž Džbán, Praha, 2008 – stabilizace břehu, výsadba mokřadní vegetace
 • Vodní tok Rokytka, Praha, 2008 – výsadba mokřadní vegetace
 • Krutecký potok, Praha, 2007 – výsadba mokřadní vegetace