Stromovka

Projekt: Revitalizace břehů vodních ploch v královské oboře Stromovka

Lokalita: Park Stromovka Praha

Realizace: 2016

Řešení: Osázení břehů nově vytvořených vodních ploch vegetačními rohožemi s různorodou směsí mokřadních rostlin pro zlepšení ekologických funkcí a zvýšení estetického dojmu pro návštěvníky.