Prodej mokřadních rostlin

Prodej mokřadních rostlin

Nabízíme široký výběr travin, rákosin i barevně kvetoucích mokřadních trvalek včetně léčivých či medonosných druhů.  Naše rostliny pěstujeme ve vlastní pěstírně a máme tak úplný dohled nad původem a kondicí rostlin.  Patříme mezi jedny z největších producentů vlhkomilných rostlin v České republice a na trhu působíme  již od roku 1996.

Využití 

  • osázení břehů revitalizovaných i nově budovaných vodních nádrží či koryt
  • budování mokřadů a tůní
  • kořenové čistírny odpadních vod, zasakovací nádrže
  • zahradní a koupací jezírka, biotopy
  • okrasné a rekreační vodní plochy měst a obcí
  • vodní plochy resortů, sportovišť, golfových hřišť apod.

Výhody

Kvalitní sadební materiál

Díky produkci rostlin ve vlastní pěstírně máme úplný dohled nad původem a zdravotní kondicí rostlin. Dbáme zejména na kvalitu kořenového systému, který je pro následné zdárné uchycení rostliny zásadní.

Místní původ rostlin

Většina naší produkce jsou původní druhy rostlin pocházející z našeho území a mohou tak vhodně doplňovat druhové spektrum místních společenstev v projektovaných lokalitách.

Tolerance k různým hloubkám vody

Pěstujeme rostliny s různou tolerancí k biotickým a abiotickým faktorům. Mezi nejdůležitější patří schopnost snášet zaplavení vodou. Některé druhy rostou pouze v supralitorálním či eulitorálním pásmu břehové zóny, jiné snáší zaplavení vodou až do výšky několika desítek centimetrů.

Vhodné do různých typů realizací 

Naše rostliny jsou vhodné pro osazování litorálu vodních toků a nádrží, do kořenových čistíren odpadních vod či koupacích biotopů i jako estetický prvek veřejných prostranství. Při výběru je třeba zohlednit biologicko-technické vlastností vegetace – toleranci k vodnímu sloupci, rychlost zápoje, citlivost k zastínění či oslunění, množství tvořené biomasy, typ kořenového systému apod.

 

Podívejte se na seznam nabízených rostlin a aktuální ceník v roce 2024.

Zde najdete Obchodní podmínky pro prodej rostlin.

 

Potřebujete zpracovat osazovací plán? Napište nám! Zajistíme i následnou odbornou výsadbu v místě projektu.

Kontakty