Kamenné válce a matrace

Kamenné válce a matrace

Kamenné válce a kamenné matrace jsou účinné stabilizační prvky vhodné zejména do exponovaných stanovišť, jako jsou namáhané části koryt vodních toků, příkré břehy či jiná místa ohrožená vodní erozí a abrazí. Jedná se o alternativu gabionů, kdy se namísto drátěného pletiva používá geosíť vyplněná kamenivem vhodné frakce. Tím je umožněna lepší tvarová přizpůsobivost terénu a zároveň se  snižuje riziko zranění živočichů v důsledku poškození drátěné konstrukce gabionu. V kombinaci s vegetačním zápojem dobře plní požadavky technického zabezpečení spolu se zajišťováním přirozených čistících procesů.

VÍCE

REFERENCE