Vegetační rohože

Vegetační rohože

Rohož z kokosových vláken osázená mokřadními rostlinami je prvek podobný travnímu koberci. Plní funkci okamžitého ozelenění a zároveň zpevňuje břehovou zónu. V kombinaci s kamennými válci je to efektivní řešení pro stabilizaci namáhaných břehů.

Využití

  • zpevnění břehů nově vybudovaných či revitalizovaných vodních ploch a toků
  • okamžité ozelenění upravovaných lokalit
  • uplatnění v parkových úpravách, ve vodních prvcích golfových hřišť, v koupacích biotopech apod.

Výhody

Okamžitá ochrana břehu
Předem zapěstované rohože umožňují rychlé uchycení kořenů rostlin k podkladu, čímž je docíleno okamžitého stabilizačního efektu. Zapojená břehová vegetace pak chrání břehy před vodní i větrnou erozí. Ve specifických případech lze použít i vegetační válce.

Podpora biologicky prospěšných funkcí
Břehová vegetace je významnou složkou vodních ekosystémů. Bohatý kořenový systém rostlin zlepšuje samočistící schopnosti vodního toku. Rostlinná společenstva zvyšují druhovou rozmanitost na lokalitě a slouží jako úkryt, zdroj potravy i migrační trasa pro mnoho druhů živočichů. Příznivě též ovlivňují mikroklima lokality.

Estetický efekt
Kvetoucí vegetační rohože zvyšují rekreační hodnotu veřejných prostranství. Hustá výsadba rostlin v rohožích zároveň zamezuje zarůstání lokality ruderálními společenstvy.

Vysoká schopnost regenerace
Zapojený porost břehové vegetace lépe snáší klimatické výkyvy, odolává zvýšeným povodňovým průtokům a má vysokou schopnost regenerace.

Sadební schémata na míru lokalitě
Díky sortimentu z vlastní produkce jsme schopni vytvářet rostlinná společenstva na základě specifických požadavků lokality. Při výběru zohledňujeme jak technické požadavky projektu, tak životní nároky rostlin.

Bezúdržbový systém
Systém vegetačních rohoží je kromě počáteční fáze ihned po aplikaci koncipován jako bezúdržbový.

 

Vývoj a aplikace vegetační rohože

 

 

Technická specifikace

Materiál 100 % kokosové vlákno
Délka/šířka 1 m/5 m
Hmotnost po zapěstování dle hustoty osázení a stáří rostlin cca 30–80 kg

 

REFERENCE