Náplavka Karlovy Vary

Projekt: Stabilizace břehů náplavky Ohře

Lokalita: Karlovy Vary

Realizace: 2022

Řešení: Úpravy břehů na několika místech náplavky na řece Ohři u loděnice v Karlových Varech. Výstavba opevnění kamennými válci podél nově zbudovaných schodů a výpustí. Osázení břehů vegetačními rohožemi a výsadba jednotlivých mokřadních rostlin.