Kořenová čistírna Mariánské Radčice

Projekt: Kořenová čistírna důlních vod

Lokalita: Mariánské Radčice

Realizace: 2020

Řešení: Velkoplošné výsadby mokřadních rostlin do jednotlivých částí kořenové čistírny. Pokládka kokosových geotextilií na zpevnění svahů podél nádrží. Výsadby dřevin a keřů, založení travního porostu. Jedná se o pilotní projekt a doposud největší kořenovou čistírnu v ČR.

Ocenění: Tento projekt byl oceněn Zvláštní cenou za ekologický přínos v rámci Ceny Inženýrské komory 2022. Jak to na lokalitě vypadá můžete vidět například v tomto videu.