Jezírko Botanická zahrada Praha

Jezírko Botanická zahrada Praha

Projekt: Dokončení výstavby jezírka, úpravy břehů a výsadba vegetace

Lokalita: Botanická zahrada v Praze

Realizace: 2023

Řešení: Dokončení a úpravy jezírka u nově zbudovaného návštěvnického centra Botanické zahrady v Praze-Troji v roce 2023. Břehy z kamenných válců a jednotlivých

VÍCE
Náplavka Karlovy Vary

Náplavka Karlovy Vary

Projekt: Stabilizace břehů náplavky Ohře

Lokalita: Karlovy Vary

Realizace: 2022

Řešení: Úpravy břehů na několika místech náplavky na řece Ohři u loděnice v Karlových Varech. Výstavba opevnění kamennými válci podél nově zbudovaných schodů a výpustí. Osázení břehů vegetačními rohožemi

VÍCE
Kořenová čistírna Mariánské Radčice

Kořenová čistírna Mariánské Radčice

Projekt: Kořenová čistírna důlních vod

Lokalita: Mariánské Radčice

Realizace: 2020

Řešení: Velkoplošné výsadby mokřadních rostlin do jednotlivých částí kořenové čistírny. Pokládka kokosových geotextilií na zpevnění svahů podél nádrží. Výsadby dřevin a keřů, založení travního porostu. Jedná

VÍCE
Mokřad Nebřenice

Mokřad Nebřenice

Projekt: Zabezpečení břehů a tvorba mokřadu

Lokalita: Praha – Nebřenice

Realizace: 2014

Řešení: Zpevnění a osázení břehů malé vodní nádrže pomocí vegetačních rohoží. Výsadba jednotlivých vlhkomilných rostlin napomohla k vytvoření mokřadu.

VÍCE
Retenční nádrž Košík

Retenční nádrž Košík

Projekt: Zpevnění a ozelenění břehů retenční nádrže Košík

Lokalita: Praha – Chodov

Realizace: 2008

Řešení: Oprava a stabilizace vysoce erodovaných břehů nádrže pomocí kamenných válců a vegetačních rohoží.

VÍCE