Kamenné válce a matrace

Kamenné válce a matrace

Kamenné válce a kamenné matrace jsou účinné stabilizační prvky vhodné zejména do exponovaných stanovišť, jako jsou namáhané části koryt vodních toků, příkré břehy či jiná místa ohrožená vodní erozí a abrazí. Jedná se o alternativu gabionů, kdy se namísto drátěného pletiva používá geosíť vyplněná kamenivem vhodné frakce. Tím je umožněna lepší tvarová přizpůsobivost terénu a zároveň se snižuje riziko zranění živočichů. V kombinaci s vegetačním zápojem plní požadavky technického zabezpečení spolu se zajišťováním přirozených čistících procesů.

Kamenné válce a matrace lze velmi dobře spojovat do větších celků. Plošně tak lze ochránit lokality o rozlohách desítek až tisíců metrů čtverečních.

Využití

  • stabilizace příkrých svahů
  • výstavba dna a břehů vodních nádrží
  • zajištění břehů proti vodní abrazi
  • výstavba suchých poldrů, retenčních nádrží či průlehů
  • zabezpečení břehů plavebních kanálů a toků se silnou lodní dopravou
  • budování rybích přechodů, vlnolamů či speciálních vstupů do vody
  • ochrana mostních pilířů
  • oprava poškozených břehů, jezů a hrází
  • budování drenážních a filtračních systémů

Výhody

Tvarová přizpůsobivost
I přes vysokou hmotnost si válce zachovávají značnou flexibilitu, která umožňuje přesně kopírovat přirozenou morfologii břehu.

Úspora materiálu
Oproti použití tradičních metod záhozu a pohozu těžkým kamenivem umožňují kamenné válce úsporu materiálu.

Vhodné řešení pro náročné lokality
Kamenné válce lze dobře využít v lokalitách těžko přístupných či náročných na stabilizaci jako jsou strmé či těžce poškozené břehy a svahy.

Mnohostranné využití
Možnost použití k ochraně břehů vodních toků a nádrží nebo jako základ pro pozemní stavby typu suchých poldrů či průlehů.

Flexibilní stavebnicový systém
Spojováním jednotlivých komponentů vzniká velmi odolný, pevný a zároveň flexibilní celek. Vhodné řešení pro stabilizaci dlouhých břehových linií, velkých ploch či objektů a terénu s rozmanitou morfologií.

Efektivní kombinace s biologickými prvky
Kombinací kamenných válců a matrací se zápojem přirozené břehové vegetace (např. vegetační rohože) se zvýší odolnost břehů. Mokřadní rostlinná společenstva navíc napomáhají redukci splachu půdních částic, posilují samočisticí schopnosti vodního toku a zvyšují biodiverzitu na lokalitě. Nezanedbatelný je i okamžitý estetický efekt ozelenění.

Propustnost vody a prostupnost pro drobné organismy
Kamenné válce díky své struktuře zajišťují dobrou prostupnost a životní prostor pro drobné vodní organismy.  Princip drenážního systému umožňuje jak průsak z půdního profilu do vodoteče, tak i obráceně. Mechanická stabilita břehu přitom zůstává zachována.

 

Technická specifikace

Materiál opletená uzlíkatá síť HDPE (vysokohustotní polyethylen)
Velikost oka 48 mm
Průměr materiálu 3,5 mm
Délka válce 1 m / 2 m
Průměr válce 20 cm / 30 cm
Váha po naplnění cca 170 kg / 1 m / 30 cm

 

 

REFERENCE