Břehové systémy – produkty – šedá zónaKamenné válce a matrace

Účinné stabilizační prvky vhodné zejména do exponovaných stanovišť, jako jsou namáhané části koryt vodních toků, příkré břehy či jiná místa ohrožená vodní erozí a abrazí.  Jedná se o alternativu gabionů, která nabízí lepší tvarovou přizpůsobivost terénu, úsporu materiálu a zároveň snižuje riziko zranění živočichů.

VÍCEVegetační rohože

Rohož z kokosových vláken osázená mokřadními rostlinami plní funkci okamžitého ozelenění a zároveň zpevňuje břehovou zónu. V kombinaci s kamennými válci je efektivním řešením pro stabilizaci namáhaných břehů.

VÍCE

 Výsadba mokřadních rostlin

Mokřadní rostliny jsou důležitou součástí akvatických ekosystémů a významným prvkem pro zlepšení přirozených biologických funkcí ve stojatých i tekoucích vodách. Fungují také jako estetický prvek ve veřejných prostranstvích. Při výsadbách vybíráme z širokého sortimentu travin, rákosin i barevně kvetoucích mokřadních trvalek včetně léčivých či medonosných druhů z vlastní pěstírny.

VÍCE