Rybník Zahrádky Praha

Rybník Zahrádky Praha

Projekt: Úpravy břehů a výsadba mokřadní vegetace

Lokalita: Praha-Vysočany

Realizace: 2021

Řešení: Úpravy břehů nové vodní plochy v bývalé zahrádkářské kolonii. Aplikace vegetačních rohoží a výsadeb jednotlivých rostlin do rybníka Zahrádky a několika okolních tůní.

VÍCE
Loděnice na Úhlavě

Loděnice na Úhlavě

Projekt: Sanace břehové části v areálu loděnice KČT

Lokalita: Přeštice

Realizace: 2019

Řešení:  Náhrada nefunkčního břehového opevnění pomocí kamenných válců, vegetačních rohoží a výsadby jednotlivých mokřadních rostlin. Výsledkem je zabezpečený břeh nepodléhající vymílání vodou se zapojeným břehovým porostem.

VÍCE
Nádrž Bílá Voda

Nádrž Bílá Voda

Projekt: Zabezpečení břehů a řešení vstupu do vody v nádrži Bílá Voda

Lokalita: Město Chodov

Realizace: 2018

Řešení: Stabilizace břehů části nádrže Bílá Voda pomocí kamenných válců a vegetačních rohoží. Vytvoření speciálního vstupu do koupací zóny z kamenných válců.

VÍCE
Výsadby Říčanský potok

Výsadby Říčanský potok

Projekt: Výsadba mokřadní vegetace na Říčanském potoce

Lokalita: Praha – Dubeč

Realizace: 2018

Řešení: Osázení stávajícího kamenného opevnění břehů potoka jednotlivými mokřadními rostlinami. Hlavním přínosem je rychlé ozelenění a zabránění rozrůstání ruderálních druhů, tedy zvýšení biologické i estetické hodnoty lokality.

VÍCE
Park Stromovka

Park Stromovka

Projekt: Osázení břehů vodních ploch ve Stromovce

Lokalita: Královská obora Stromovka v Praze

Realizace: 2016

Řešení: Osázení břehů nově vytvořených vodních ploch vegetačními rohožemi s různorodou směsí mokřadních rostlin pro zlepšení ekologických funkcí a zvýšení estetického dojmu pro

VÍCE
Mokřad Nebřenice

Mokřad Nebřenice

Projekt: Zabezpečení břehů a tvorba mokřadu

Lokalita: Praha – Nebřenice

Realizace: 2014

Řešení: Zpevnění a osázení břehů malé vodní nádrže pomocí vegetačních rohoží. Výsadba jednotlivých vlhkomilných rostlin napomohla k vytvoření mokřadu.

VÍCE
Výsadby Hamerský rybník

Výsadby Hamerský rybník

Projekt: Realizace litorálních porostů

Lokalita: Praha – Záběhlice

Realizace: 2010

Řešení: Vytvoření zarostlé břehové zóny v části Hamerského rybníka pomocí vegetačních rohoží. Výsledkem je zvýšení biologické i estetické hodnoty lokality.

VÍCE
ZOO Praha

ZOO Praha

Projekt: Revitalizace říčního koryta

Lokalita: ZOO Praha

Realizace: 2009

Řešení: Odbahnění části koryta starého mlýnského náhonu a vytvoření meandrů. Zpevnění břehů kamennými válci a předpěstovanými vegetačními válci a rohožemi.

VÍCE