GDPR

Ochrana osobních údajů našich partnerů a zákazníků (GDPR)

 

Osobní údaje našich partnerů a zákazníků zpracováváme za účelem plnění zákonných a smluvních povinností souvisejících s výkonem naší činnosti. Jedná se zejména o tato data: jméno a příjmení či název, IČO/DIČ, adresa, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, telefonní spojení. Všechny tyto informace uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S osobními daty nakládáme jako s důvěrnými a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží, případně externí společnosti poskytující úkony, při nichž je využití osobních dat nezbytně nutné pro zajišťování provozu naší činnosti.  V takových případech je zpracování osobních údajů třetí stranou vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Ohledně dotazů na zpracování a ochranu vašich osobních údajů můžete kontaktovat správce osobních údajů Tomáše Beňo, +420 777 170 232, info@beno-biotech.cz, Drahenice 70, 262 85 Drahenice, Česká republika, IČ: 281 76 693.

Naši zákazníci a partneři mají právo žádat smazání svých osobních údajů z databáze. Tyto údaje budou smazány, vyjma dat vyžadujících identifikaci ve smyslu zákona.